Gemeenteblad van Wierden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WierdenGemeenteblad 2020, 145919Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning Nijverdalsestraat 80 in Wierden

De Omgevingsdienst Twente heeft namens de gemeenteop 8 juni 2020 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag Omgevingsvergunning voor Wijziging inrichting milieuvergunning op locatie Nijverdalsestraat 80 in Wierden te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Milieu (neutraal wijziging)

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor meer informatie over de procedure en voor het inzien van de aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen met loket Bouwen en Wonen via email bouwenenwonen@wierden.nl of telefoonnummer 0546-580838. Het besluit is geregistreerd onder nummer HZ_WABO-20200554.