Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2020, 145736Beschikkingen | afhandelingGemeente Amstelveen - beslistermijn omgevingsvergunning verlengd - Turfschip 85 in Amstelveen

Zaaknummer Z20-024047

Gemeente Amstelveen heeft op 5 juni 2020 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het maken van een aanbouw aan de voorzijde tussen de woning en de bestaande berging en het maken van een uitbouw aan de achter- en zijgevel met daarop een dakterras te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De locatie is Turfschip 85 in Amstelveen.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar/beroep

Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.