Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 145553Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Achterste Groes 6, 5384 VG te Heesch

Datum ontvangst: 05-06-2020

 

Het oprichten van een bijgebouw met kelder en zwembad

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 17 juni 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze