Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2020, 145223Beschikkingen | afhandelingGemeente Amstelveen - omgevingsvergunning ambtshalve ingetrokken - Eikenrodelaan 56 in Amstelveen

Zaaknummer Z20-012997

Gemeente Amstelveen heeft op 7 april 2020 besloten de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woonhuis ambtshalve gedeeltelijk in te trekken voor zover deze een dakkapel op de linkerzijde van de woning betreft. De locatie is Eikenrodelaan 56 in Amstelveen.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? Hoe u bezwaar kunt indienen leest u op amstelveen.nl/bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 8 april 2020 en bedraagt 6 weken.