Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 145119Beschikkingen | afhandelingOntheffing Artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening

Burgemeester en wethouders hebben een ontheffing verleend voor het plaatsen van een laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen op de volgende locaties:

  • 1.

    Parkeerplaats aan de Molenvliet in Klundert (verzonden 2 juni 2020)

  • 2.

    Valkenbergse Amer ter hoogte van huisnummer 2 in Willemstad (verzonden 2 juni 2020)

  • 3.

    Parkeerplaats aan de Vuurvlinder in Standdaarbuiten (verzonden 2 juni 2020)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk.

U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.