Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2020, 144596Beschikkingen | afhandelingGemeente Amstelveen - beslistermijn omgevingsvergunning verlengd - Willem van Beijerenlaan 34 in Amstelveen

Zaaknummer Z20-028698

Gemeente Amstelveen heeft op 5 juni 2020 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een opbouw op een aanbouw te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De locatie is Willem van Beijerenlaan 34 in Amstelveen.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar/beroep

Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.