Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2020, 144578Beschikkingen | aanvraagGemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Noorderkroon 10 in Amstelveen

Zaaknummer Z20-039488

Gemeente Amstelveen heeft op 5 juni 2020 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een erfafscheiding aan één zijde van het voorerfgebied. De locatie is Noorderkroon 10 in Amstelveen.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Reageren

Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar gemeente@amstelveen.nl onder vermelding van het zaaknummer. In een later stadium kunt u eventueel een zienswijze, een bezwaarschrift of een beroepschrift indienen.