Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2020, 144178Beschikkingen | afhandelingGemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Legmeerdijk 67 in Amstelveen

Zaaknummer Z20-020813

Gemeente Amstelveen heeft op 5 juni 2020 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voorhet verlagen/verlengen van de stoep voor de woning en het verbreden van de in- en uitrit t.b.v. parkeren op eigen terrein. De locatie is Legmeerdijk 67 in Amstelveen. De omgevingsvergunning is toegekend.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? Hoe u bezwaar kunt indienen leest u op amstelveen.nl/bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 6 juni 2020 en bedraagt 6 weken.