Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2020, 144056Beschikkingen | afhandelingGemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Amsterdamseweg 279 in Amstelveen

Zaaknummer Z20-007208

Gemeente Amstelveen heeft op 4 juni 2020 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. De locatie is Amsterdamseweg 279 in Amstelveen. De omgevingsvergunning is toegekend.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? Hoe u bezwaar kunt indienen leest u op amstelveen.nl/bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 5 juni 2020 en bedraagt 6 weken.