Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2020, 144047Beschikkingen | aanvraagGemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning ontvangen - Tjalk (kavel 18, deelgebied 4) in Amstelveen

Zaaknummer Z20-039435

Gemeente Amstelveen heeft op 4 juni 2020 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een in- en uitrit. De locatie is Tjalk (kavel 18, deelgebied 4) in Amstelveen.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Reageren

Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar gemeente@amstelveen.nl onder vermelding van het zaaknummer. In een later stadium kunt u eventueel een zienswijze, een bezwaarschrift of een beroepschrift indienen.