Ingekomen APV melding, Molenstraat in Riethoven, ontheffing van geluidshinder voor de realisatie van de folieconstructie t.b.v. van de verdiepte ligging van de N69 vanaf 25 mei tot en met 17 juli 2020

Deze bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina odzob.nl/n69 wordt een overzicht getoond van alle bekendmakingen van de diverse bevoegde gezagen met betrekking tot de Nieuwe verbinding N69 en groot onderhoud op het zuidelijk deel van de N69.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2020-0758

Meldingsdatum: 18 mei 2020

Omschrijving: Molenstraat in Riethoven, ontheffing van geluidshinder voor de realisatie van de folieconstructie t.b.v. van de verdiepte ligging van de N69 vanaf 25 mei tot en met 17 juli 2020

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven