Gemeenteblad van Wierden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WierdenGemeenteblad 2020, 143903Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning Dorpsstraat 114 in Enter

Op 4 juni 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een Omgevingsvergunning voor het wijzigen van het kozijn in de voorgevel op locatie Dorpsstraat 114 in Enter. De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ_WABO-20200717. De aanvraag betreft de onderdelen:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met loket Bouwen en Wonen via email bouwenenwonen@wierden.nl of telefoonnummer 0546-580838.