Gemeenteblad van Wierden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WierdenGemeenteblad 2020, 143482Beschikkingen | afhandelingKennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag Omgevingsvergunning Smeijersdijk 1 a in Zuna

De gemeente heeft op 4 juni 2020 een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag Omgevingsvergunning voor oprichten 2 loodsen een mestbewerkingsinstallatie en daarvoor 2 mestbassins op locatie Smeijersdijk 1 a in Zuna. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit betreft de onderdelen:

  • Bouw

  • Milieu (vergunning)

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn tijdens openingstijden in te zien op het gemeentehuis. De inzageperiode is 6 weken en start op 8 juni 2020. Het ontwerpbesluit is geregistreerd onder nummer HZ_WABO-20194663.

Procedure

Gedurende de inzagetermijn kunt u mondeling of schriftelijk uw zienswijze op het ontwerpbesluit naar voren brengen. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. Dit kan per brief. Deze richt u aan de gemeente Wierden, Postbus 43, 7640 AA in Wierden. Wilt u de zienswijze digitaal indienen of u wilt weten aan welke voorwaarden een zienswijze moet voldoen kijk dan op www.wierden.nl/zienswijze. Na afloop van de inzagetermijn neemt de gemeente een definitief besluit. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met loket Bouwen en Wonen via email bouwenenwonen@wierden.nl of telefoonnummer 0546-580838.