Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 143031Beschikkingen | afhandelingAlgemene plaatselijke verordening (Apv) Verleende standplaatsvergunning, VOF Bok-Verkuijlen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 juni 2020 besloten een standplaatsvergunning te verlenen aan VOF Bok-Verkuijlen, Kerkstraat 32, Heeswijk-Dinther voor de verkoop van oliebollen van 4 december 2020 t/m 10 januari 2021 en van 12 januari t/m 21 februari 2021 op Plein 1969, 5473 CA Heeswijk-Dinther.

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.