Gemeenteblad van Wierden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WierdenGemeenteblad 2020, 142788Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning Bruine Hoopsweg 6a Z246 en Z247 in Hoge Hexel

De gemeente heeft op 4 juni 2020 een besluit genomen op de aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van twee recreatiewoningen op locatie Bruine Hoopsweg 6a Z246 en Z247 in Hoge Hexel. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • wwu

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u inzien tijdens openingstijden op het gemeentehuis. Het besluit is geregistreerd onder nummer HZ_WABO-20200328.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Dat moet wel op tijd gebeuren: binnen zes weken na 5 juni 2020. U kunt uw bezwaar per brief indienen, deze moet u richten aan de gemeente Wierden, Postbus 43, 7640 AA in Wierden. Wilt u het bezwaarschrift digitaal indienen kijkt u dan op www.wierden.nl/bezwaar Hierop staat ook vermeld aan welke voorwaarden een bezwaarschrift moet voldoen. Vermeldt daarbij het hierboven genoemde zaaknummer.Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met loket Bouwen en Wonen via email bouwenenwonen@wierden.nl of telefoonnummer 0546-580838.