Gemeenteblad van Wierden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WierdenGemeenteblad 2020, 142656Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning Ypeloweg 39 in Wierden

Op 29 juli 2019 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een Omgevingsvergunning aanvr. milieu fase 1 op locatie Ypeloweg 39 in Wierden.De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ_WABO-20195135.De aanvraag betreft de onderdelen:

  • Milieu (vergunning)

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de uitgebreide procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een ontwerpbesluit.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met loket Bouwen en Wonen via email bouwenenwonen@wierden.nl of telefoonnummer 0546-580838.