Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 142582Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Rietdijk 5, 5476 VS te Vorstenbosch

Datum ontvangst: 31-05-2020

 

Het uitbreiden/verbouwen van het woonhuis

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 10 juni 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze