Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2020, 141127Beschikkingen | afhandelingKennisgeving vergunning standplaats Wormerplein te Purmerend

De gemeente heeft op 28 mei 2020 besloten om de vergunning voor het innemen van een standplaats tot 1 januari 2025 opmaandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zondag op het Wormerplein te Purmerend te verlenen. De standplaats zal worden ingenomen ten behoeve van de verkoop van saté, telo, bakkeljauw, bami, nasi, rotirollen, vleesworst en bloedworst.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op; misschien komen we samen tot een oplossing. Komen we er niet uit, dan kunt u binnen zes weken na 29 mei 2020 een bezwaarschrift indienen.

U kunt dat digitaal doen, dan heeft u een DigiD nodig. Of u schrijft een brief naar het team Juridische en Veiligheidszaken, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend. Voor meer informatie zie: www.purmerend.nl/bezwaar.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;

  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

  • de reden waarom u bezwaar maakt;

  • de datum en uw handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuurt u dan een volmacht mee. Op www.purmerend.nl/bezwaar vindt u een voorbeeld.