Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 14086Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Rukven 9, 9a en 10 Heeswijk-Dinther

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Rukven 9, 9a en 10 Heeswijk-Dinther’ met IDN-code NL.IMRO.1721.BPRukven9a10-ow01.

Inhoud

Het plan behelst de herontwikkeling van drie percelen. Het omzetten van 2 agrarische bedrijven naar een bedrijfsbestemming en het omzetten van een agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 23 januari 2020 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tijdens de termijn van ter-inzage-legging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het domein Leefomgeving.

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u zienswijze indient.

Heesch, 22 januari 2020