Plaatsen van poort in bestaande buitenmuur van tuin Roosje Voslaan 17

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het plaatsen van een poort in een bestaande buitenmuur van de tuin op het adres Roosje Voslaan 17 in Vlissingen (21-05-2020)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven