Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2020, 14018Overige besluiten van algemene strekkingPFAS (regionale) bodemkwaliteitskaart PFAS

Op 7 januari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Coevorden de PFAS (regionale) bodemkwaliteitskaart vastgesteld.

 

Toelichting:

Op 1 december heeft de Minister van Milieu en Wonen het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie geactualiseerd met het vaststellen van achtergrondwaarden voor PFAS. Uit onderzoek blijkt de gemiddelde achtergrondwaarde in Drenthe hieronder te liggen. Op basis van de landelijke achtergrondwaarden en het provinciale onderzoek is een nieuwe PFAS (regionale) Bodemkwaliteitskaart opgesteld. Met het vaststellen van deze bodemkwaliteitskaart kan de bestaande regionale bodemkwaliteitskaart gebruikt worden zonder aanvullende analyses op PFAS. Dit betekent dat belemmeringen in het grondverzet en de daarmee gepaard gaande hogere kosten voor publieke en private partijen worden weggenomen.

 

Zaak 78713-2019