Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 140097Beschikkingen | aanvraagTussenklappen Westzijde 30 Muntendam Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2020-00003570

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met zes weken te verlengen:

 

- Tussenklappen Westzijde 30, 9649 EC Muntendam, voor het plaatsen van een machineberging, ingediend op 6 april 2020.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, 0598-373737.