Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 140015Beschikkingen | aanvraagHoofdweg 21 Scharmer, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2020-00003184

 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen met 6 weken:

 

- Hoofdweg 21, 9621 TA Scharmer, voor het oprichten van een groepsaccomodatie, ingediend op 30 maart 2020.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, telefoonnummer (0598) 37 37 37.