Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 139964Beschikkingen | afhandelingWesteind 27 Zuidbroek, Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2020-00004343

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om het volgende maatwerkbesluit op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht en het Activiteitenbesluit milieubeheer te verlenen en op de hieronder vermelde datum hebben verzonden aan de aanvrager:

 

- Westeind 27, 9636 CC Zuidbroek, voor het slopen van een boerderij, 29 mei 2020.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen.

 

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, Telefoonnummer (0598) 37 37 37.