Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Driehoekstraat 10c te Asten

De wettelijke beslistermijn van de volgende aanvraag omgevingsvergunning is met 6 weken verlengd op genoemde datum:

 

Driehoekstraat 10c te Asten

het uitbreiden van de woonfunctie in bijgebouw 02-06-2020

 

 

Naar boven