Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2020, 13916Beschikkingen | afhandelingDalen - Hoofdstraat: voor het innemen van een standplaats

Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat op grond van de Algemene plaatselijke verordening Coevorden vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van shoarma en aanverwante artikelen op de vrijdagen van 13.00 - 18.00 uur op het plein voor de kerk te Dalen.

Deze vergunning is geldig van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

 

Verleend op 15 januari 2020

 

Kenmerk: 79977-2019

 

Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de aan-vrager, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Zie hiervoor de informatie op https://www.coevorden.nl/bezwaarschrift-indienen.

 

Coevorden, 16 januari 2020