Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2020, 13880Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Blauwpoort 10 in Vianen

Op 15 januari 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Blauwpoort 10 in Vianen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2020-0025. De aanvraag betreft het gewijzigd uitvoeren van reeds verleende vergunning.

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088-599 7053.

Tegen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dit is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen.