Gemeenteblad van Veenendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeenendaalGemeenteblad 2020, 138353Beschikkingen | aanvraagVerlengen beslistermijn omgevingsvergunning

Het college heeft besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met maximaal zes weken:

25 mei 2020, OV 2020125 / OLO 4987167, plaatsen tijdelijk geluidsscherm, Stuivenbergheem 1 te Veenendaal, deelactiviteit: bouwen.

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van adviezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 juli 2020.

Het besluit om de termijn te verlengen is in te zien bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis. Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de vergunning is verzonden een bezwaarschrift in dienen tegen de verleende vergunning. Dit kunt u digitaal doen via www.veenendaal.nl/bezwaar. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Of schriftelijk door uw bezwaarschrift te richten aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veenendaal, Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal