Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2020, 13814Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Dorpsstraat 46 in Schoonrewoerd

Op 15 januari 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Dorpsstraat 46 in Schoonrewoerd. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2020-0024. De aanvraag betreft het wijzigen van de bestemming van bedrijfswoning naar burgerwoning.

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088-599 7053.

Tegen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dit is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen.