Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2020, 138033Beschikkingen | afhandelingSloopmelding: H.W. Mesdagstraat 23, 9718 HB Groningen – slopen onderdelen pand ten behoeve realiseren reeds vergunde plan (ontvangstdatum 12-05-2020, dossiernummer 202072713)

Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen beroep of bezwaar worden ingediend. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen via 14 050 of via het contactformulier op onze site: www.gemeente.groningen.nl/vraag-stellen

Een bericht via de Whats-App is ook mogelijk: 06- 12 82 39 73 (www.gemeente.groningen.nl/bellen-whatsapp)

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen.

Groningen, 3 juni 2020