Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 137539Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Dorpsrand 50, 5476 MA te Vorstenbosch

Datum ontvangst: 26-05-2020

 

Het plaatsen van een hekwerk

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 3 juni 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze