Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 137094Beschikkingen | afhandelingBesluit intrekking omgevingsvergunning Hommelsedijk 6a, 5473 RG Heesch

Het college van burgemeester en wethouders heeft toestemming verleend voor het besluit uitgebreide procedure:

Intrekken omgevingsvergunning van 24-12-2019 voor het bouwen van een boertel.

Verzenddatum: 26-05-2020

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

 

Heesch, 3 juni 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze