Gemeenteblad van Valkenswaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ValkenswaardGemeenteblad 2020, 136999Beschikkingen | afhandelingBesluit aanvraag omgevingsvergunning Dommelseweg 135 in Valkenswaard

De gemeente heeft op 20 mei 2020 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer OV 20036 voor een omgevingsvergunning op locatie Dommelseweg 135 in Valkenswaard. De vergunning is geweigerd. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Reclame

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders (postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard). U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/bezwaar. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 29 mei 2020 en bedraagt 6 weken. Tijdens deze termijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis.