Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 136965Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 20 mei 2020 tot en met 27 mei 2020 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Oude Kerkstraat 59, Standdaarbuiten

bouwen van een woning met garage

27 mei 2020

Landpoortstraat 27 en Achterstraat 2 a in Willemstad

realiseren duurzaam, innovatief en sociaal projectenbureau

19 mei 2020

Oude Kerkstraat 32, Standdaarbuiten

bouwen van een nieuwe loods

27 mei 2020

Oudemolensedijk 13a, Fijnaart

wijzigen van de brandcompartimentering

18 mei 2020

Korenbloem 17, Zevenbergen

plaatsen van een tuinhuis op het zijerf

20 mei 2020

Kilojoule 2 N, Klundert

bouwen van een nieuw transportverdeelstation

20 mei 2020

Roode Kreek 4, Fijnaart

bouwen van een woning met inrit

20 mei 2020

Groeneweg 46, Noordhoek

plaatsen van een dakkapel

20 mei 2020

Markiezenlaan 45, Standdaarbuiten

bouwen van een nieuwe woning

20 mei 2020

Vrouwe Jacobstraat 30, Fijnaart

realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de woning

26 mei 2020

Eikenlaan 11, Klundert

plaatsen van een tuinhuis met overkapping

26 mei 2020

Molenweg 17, Langeweg

vervangen dak- en gevelbekleding

26 mei 2020

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.