Gemeenteblad van Zwartewaterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwartewaterlandGemeenteblad 2020, 136904Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een opbouw op de garage/berging; Karwij 22, 8281 KS te Genemuiden

19 mei 2020

Karwij 22, 8281 KS te Genemuiden: voor het realiseren van een opbouw op de garage/berging

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.