Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2020, 135937Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Zomerdijk 5 in Vianen

Op 24 mei 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Zomerdijk 5 in Vianen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2020-0256. De aanvraag betreft het plaatsen van een kap en vernieuwen van de westgevel.

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088-599 7053.

Tegen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dit is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen.