Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 135277Beschikkingen | aanvraagMelding Besluit lozen buiten inrichtingen Doorloper 1 te Sappemeer

 

 

Bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen is de volgende melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen binnengekomen:

 

  • Doorloper 1, 9611 AX, Sappemeer, Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen, 20 april 2020.

 

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend.

 

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met (0598) 37 37 37.