Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2020, 135080Beschikkingen | afhandelingGemeente Gulpen-Wittem - ontwerpwijzigingsplan - Elkenraderweg 3/3a, Wijlre

BESTEMMINGSPLAN

Ontwerpwijzigingsplan ‘Elkenraderweg 3/3a te Wijlre’

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst / datum bekendmaking

Rechtsmiddel en termijn

Elkenraderweg 3/3a, 6321BK Wijlre

Wijzigen bestemming van ‘Horeca’ naar ‘Wonen-1’

 

Zienswijze

(30 mei 2020 t/m 11 juli 2020)

RECHTSMIDDELEN

Zienswijze | Het ontwerpbesluit ligt voor een bepaalde termijn bij ons klantcontactcentrum ter inzage. U kunt zonder afspraak deze stukken inzien tijdens de reguliere openingstijden. Een kopie van de stukken is tegen vergoeding beschikbaar. Binnen de gestelde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze (een reactie) indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar het college van B&W (postbus 56, 6270 AB Gulpen). Heeft uw zienswijze betrekking op een ontwerpbestemmingsplan? Dien deze dan schriftelijk in bij de gemeenteraad (postbus 56, 6270 AB Gulpen). U kunt ook mondeling een zienswijze indienen; graag uiterlijk één week voor het aflopen van de gestelde termijn.