Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2020, 13443Overige overheidsinformatieBekendmaking ontwerp Kadernota 2021 RUD Utrecht, gemeente Nieuwegein

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein maakt bekend dat de ontwerp Kadernota 2021 van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht voor een ieder ter inzage gereed is. De definitieve Kadernota 2021 wordt door het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht in zijn openbare vergadering, naar verwachting op 26 maart 2020 vastgesteld.

 

Wat is de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht?

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht voert voor elf gemeenten (waaronder Nieuwegein) en de provincie Utrecht diverse milieutaken uit, met name op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De RUD Utrecht is een openbaar lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De deelnemende gemeenten en de provincie zijn eigenaar van deze Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht, en tevens opdrachtgever.

 

Stukken inzien

De ontwerp Kadernota 2021 RUD Utrecht is als bijlage bij deze bekendmaking gevoegd. De ontwerp Kadernota 2021 RUD Utrecht zijn binnenkort ook te vinden op de website van de RUD Utrecht.

Ga naar www.rudutrecht.nl > over ons > bestuur > vergaderstukken > vergadering 26 maart 2020