Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 134328Beschikkingen | aanvraagHoofdweg 126 Schildwolde Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2020-00001892

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met zes weken te verlengen:

 

- Hoofdweg 126, 9626 AJ Schildwolde, voor het verbouwen van een winkelruimte tot een woning, ingediend op 18 februari 2020.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, 0598-373737.