Besluit naamgeving openbare ruimte Claverveld, fase 2

Het college van burgemeester en wethouders heeft d.d. 19 mei 2020 besloten over te gaan tot het benoemen van de volgende nog aan te leggen wegen in de nieuwbouwwijk plan Claverveld, fase 2, te Vlissingen:

 • 1.

  Zonnekers (straat)

 • 2.

  Herfstsuikerij (straat)

 • 3.

  Juttepeer (fiets-/voetpad)

 • 4.

  Lindekerspad (fiets-/voetpad)

 • 5.

  Earlisehof (straat)

 • 6.

  Zoutewelle (straat)

 • 7.

  Winterlouwtje (fiets-/voetpad)

 • 8.

  Zoete Brederode (straat)

 • 9.

  Boerengroenpad (fiets-/voetpad)

Voor situering zie bijgaande tekening.

 

Tevens heeft het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2020 besloten tot het wijzigen van de ligging van de bestaande weg Kershage.

Voor situering zie bijgaande tekening.

 

Inzage:

De stukken liggen vanaf heden ter inzage in de publiekshal van het stadhuis aan de Paul Krugerstraat 1, te Vlissingen.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van het bovengenoemde besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift richt u aan:

Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen.

In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening.

Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

 

Vlissingen, 3 juni 2020

burgemeester en wethouders gemeente Vlissingen,

Namens deze:

de gemeentesecretaris mr. drs. ing. M. van Vliet, de burgemeester drs. A.R.B. van den Tillaar

Naar boven