Omgevingsvergunning - Verlengen behandeltermijn regulier, Escamplaan 305 te Den Haag

Algemene informatie

Het veranderen van de gevel van de winkel Escamplaan 305 door het wijzigen van 4 reclame-uitingen en 2 bestickering

 

Ons kenmerk: 202006165

Categorie:

  • -

    Reclame APV

  • -

    Bouwen

Stadsdeel:

  • -

    Escamp

Locatie(s)

Escamplaan 305

Datum bekendmaking besluit:

25 mei 2020

Ter informatie

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

Naar boven