Gemeenteblad van Dordrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DordrechtGemeenteblad 2020, 133814Beschikkingen | aanvraagGemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Kerkeplaat 2 te Dordrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Aanvraag:

Z-20-371357

Activiteit:

  • Reclame

  • Handelen in strijd met regels RO

  • Inrit/Uitweg

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Voor: het uitbreiden van het terrein van McDonald's Noord

Locatie: Kerkeplaat 2 te Dordrecht

Datum ontvangst: 23 april 2020

 

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvraag heeft beslist. Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage.