Gemeenteblad van Dordrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DordrechtGemeenteblad 2020, 133187Beschikkingen | aanvraagGemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Oranjelaan 284 te Dordrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Aanvraag:

Z-20-373047

Activiteit:

  • Monument

Voor: het plaatsen van markiezen

Locatie: Oranjelaan 284 te Dordrecht

Datum ontvangst: 13 mei 2020

 

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvraag heeft beslist. Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage.