Gemeenteblad van Dordrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DordrechtGemeenteblad 2020, 132329Beschikkingen | aanvraagGemeente Dordrecht, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Amazone 13 te Dordrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Aanvraag:

Z-20-373173

Activiteit:

  • Bouw

Voor: het realiseren van een dakopbouw op de woning

Locatie: Amazone 13 te Dordrecht

Datum ontvangst: 14 mei 2020

 

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvraag heeft beslist. Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage.