Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 132258Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Kievitweg 2b, 5388 HA te Nistelrode

Datum ontvangst: 22-05-2020

 

Het vernieuwen en verhogen van het dak van de woning

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 27 mei 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze