Gemeenteblad van Bergen (NH)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Gemeenteblad 2020, 13190Beschikkingen | afhandelingGemeente Bergen, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Anna van Burenlaan 23 in Egmond aan den Hoef, het wijzigen van het voorgevelkozijn, verzenddatum 14 januari 2020 (WABO1902029)

Binnen zes weken nadatum van verzending van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.