Gemeenteblad van Bergen (NH)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Gemeenteblad 2020, 13131Beschikkingen | aanvraagGemeente Bergen, ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, Meerwijklaan 1 in Bergen (NH), het kappen van drie zomereiken, een eik en een beuk, datum ontvangst 8 januari 2020 (WABO2000036)

Op deze aanvraag is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken.Dit kan alleen tegen een besluit op de aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.