Gemeenteblad van Meierijstad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MeierijstadGemeenteblad 2020, 13050Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Molentiend te Erp (47) (kavel 4)

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meierijstad hebben op 15 januari 2020 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer OV-2019-0710 voor een omgevingsvergunning op locatie Molentiend te Erp (47) (kavel 4) te verlengen voor een periode van 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouwen

  • Uitweg (inrit)

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor meer informatie over de procedure en voor het inzien van de aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413. Op verzoek kunt u een afschrift van de stukken verkrijgen, waarvoor mogelijk leges in rekening gebracht worden op basis van onze legesverordening. Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar maken, dit kan pas nadat er een besluit is genomen op de aangevraagde omgevingsvergunning.