Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2020, 130381Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Brederodestraat 59 in Vianen

Op 19 mei 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Brederodestraat 59 in Vianen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2020-0244. De aanvraag betreft het vergroten van de woning en plaatsen dakkapel op het achterdakvlak van de woning.

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088-599 7053.

Tegen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dit is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen.